Menu

PRIVACY VERKLARING 

Stichting Kabuki Syndroom verwerkt voor veel van haar werkzaamheden persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven wij jou informatie over het gebruik van persoonsgegevens en welke invloed jij erop kunt uitoefenen. 

WIJ NEMEN ONZE VERANTWOORDELIJKHEID 
Stichting Kabuki Syndroom respecteert de privacy van haar donateurs en bezoekers van de website. Jouw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt.

WAAROM LEGGEN WE GEGEVENS VAST? 
Omdat we voor ons werk geen subsidie ontvangen, zijn we financieel geheel afhankelijk van donaties en giften. Die zijn van levensbelang voor het voortbestaan van Stichting Kabuki Syndroom. Het werven van fondsen is voor ons dan ook noodzakelijk en dat doen we door promotionele activiteiten. Om deze activiteiten mogelijk te maken gebruiken wij persoonsgegevens. Ook gebruiken wij persoonsgegevens voor de volgende werkzaamheden en doelstellingen:   

  • het aangaan van een financiele relatie met donateurs en periodiek schenkers;
  • het aangaan van een (al dan niet financiële) relatie met vrijwilligers, potentiële nalaters, samenwerkingspartners en particuliere of zakelijke actievoerders en sponsors. 
  • het persoonlijk contact onderhouden met onze particuliere en zakelijke achterban; 
  • het voeren van de donateursadministratie; 
  • het uitvoeren van marketingactiviteiten via verschillende communicatiekanalen; 
  • het registreren van je gegevens of ingetrokken toestemming om via deze kanalen contact met je te onderhouden; 
  • het registreren van je instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies); 
  • het sturen en verwerken van enquetes en het analyseren van data; 
  • het aangaan van een samenwerking met dienstverlenende bedrijven;
  • het op orde houden van onze interne bedrijfsprocessen zoals de financiele- en personeelsadministatie. 

Het vastleggen van gegevens voor de meeste hierboven genoemde doelen we op basis van ons gerechtvaardigd stichtingsbelang of omdat we daarvoor een overeenkomst zijn aangegaan. Als we volgens de AVG jouw toestemming nodig hebben, vragen we dat op het moment dat we de gegevens opvragen, bijvoorbeeld via een webformulier op onze website. Vragen wij je toestemming, dan informeren wij je op dat moment wat we met de gegevens doen, hoe lang we die bewaren en hoe je je toestemming kan intrekken. Publicatie van beeldmateriaal doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. 

WELKE GEGEVENS LEGGEN WE VAST? 
Je kunt op verschillende manieren doneren, bijvoorbeeld via de website. Je kunt ons steunen met een eenmalige of maandelijkse gift, steunen voor langere tijd met belastingvoordeel of met een groot bedrag. Afhankelijk van het type donatie leggen we onder meer vast: naam, adres, geslacht, e-mail, leeftijd, telefoonnummer, bankrekeningnummer en giftbedrag, machtigingsnummer en klantnummer. Wijzigingen houden wij zorgvuldig bij. Het opzeggen van een donatie vanwege een overlijden kan ook via een externe website; deze informatie verwerken wij in ons systeem. 

Ben je een zakelijke relatie van Stichting Kabuki Nederland, dan vragen wij je naam, zakelijk e-mail en telefoonnummer, je functie, de bedrijfsnaam en -adres zodat we contact met je kunnen onderhouden en voor nakomen van onze afspraken of overeenkomst. 

Neem je zelf telefonisch contact met ons op, kunnen wij een gespreksnotitie maken in onze database. Bijvoorbeeld wanneer je als donateur een wijziging wilt doorgeven.

Om de betrokkenheid met onze stichting te vergroten, vind je op onze website, social media of gedrukte media verhalen en beeldmateriaal van kinderen uit onze doelgroep. Naast het beeldmateriaal legt onze redactie van deze kinderen ook de naam, contactgegevens en leeftijd vast. Hierbij hoort vaak ook het persoonlijke verhaal of een aanwijzing over een handicap of kwetsbare omstandigheden. Het beeld en verhaal wordt in overleg en met toestemming van de ouders of verzorgers vastgelegd.  

Af en toe organiseren wij een petitie die je kunt tekenen. Hiervoor zijn alleen je contactgegevens nodig die wij voor een beperkte tijd bewaren. 

Top