Menu

De Kabuki Mijl

Ieder jaar organiseert Stichting Kabuki Syndroom op of rond de wereldwijde Kabuki Awareness Day (23 oktober) de Kabuki Mijl onder het motto ‘Kleur Nederland groen’.

Met deze sponsorloop wil Stichting Kabuki Syndroom meer aandacht en naamsbekendheid creëren voor het Kabuki syndroom en het contact tussen mensen met Kabuki syndroom en hun families bevorderen. Natuurlijk hoopt zij ook een zo groot mogelijk sponsorbedrag in te zamelen voor het uitvoeren van haar missie en doelen.

De Kabuki Mijl zal worden gelopen door mensen met het Kabuki syndroom, hun naasten en iedereen die Stichting Kabuki Syndroom een warm hart toedraagt. Een lange afstand lopen is voor mensen met het Kabuki syndroom een hele prestatie!

De eerstvolgende Kabuki Mijl vindt plaats op zondag 23 oktober 2022. Indien je mee wilt doen op locatie dan verzoeken wij je in te schrijven via stichtingkabukisyndroom@gmail.com onder vermelding van Kabuki Mijl. Geef hierbij ook even aan met hoeveel personen je wilt deelnemen.

Top